dimecres

IMPUGNACIO PRESSUPOSTOS 2008

En ANDRÉS PALACIOS , en la seva qualitat de Regidor del Grup Independent d’Urbanitzacions a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat:

EXPOSA

En la seva condició de membre del Consistori va intervenir així com va votar en contra dels acords plenaris en la sessió celebrada el 15 d’abril de 2.008, d’aprovació inicial del Pressupost General i plantilla personal per a l’exercici 2.008.

Dintre del termini per a la impugnació de dits acords i conseqüents Pressupostos, procedeixo a recórrer els primers i impugnar el Pressupost General i plantilla personal pel 2008

Resulten d’aplicació els següents,

feu,click

M O T I U S

diumenge

PLE DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA CELEBRAT EL 15/4/08

L’actitud de l’Equip de Govern ha estat molt lamentable fins ara, i per acabar-ho d’adobar, el dia 4/4/08 acomiaden a vuit treballadors/es amb l’argument que NO HI HA DINERS!

En quant a la ràdio han estat molt deshonestos, fa no gaire temps parlaven de potenciar-la i de modernitzar-la... i què han fet per aconseguir-ho? Han “col·locat” a dues persones i han reduït al 50% la jornada i el sou dels treballadors que durant 27 anys han estat al capdavant de l'emissora.

Des de GIU vam posar en coneixement del senyor Alcalde el nostre rebuig als acomiadaments d’aquests treballadors/es, mitjançant un escrit al qual demanàvem que se’ls tornés a contractar de nou. L’Ajuntament presta un servei al ciutadà i reduir la plantilla afectaria aquest servei. També vam fer arribar un escrit al Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Corbera, al qual ens oferíem per col·laborar en qualsevol acció que es prengués per a la defensa dels drets laborals d’aquests companys.