divendres

PLE MUNICIPAL 24/02/2010 A LAS 20 HORES

Ordre del dia :

1. Aprovació actes sessions anteriors.
2. Especials assabentaments.
3. Aprovació inicial Pressupost General 2010.
4. Aprovació plantilla pressupostària 2010.
5. Resolució d’al•legacions i aprovació definitiva reglament
Regulador de les zones d’estacionament controlat de
vehicles a la via pública (zones blaves) i de l’àmbit de
gestió per rotació de l’aparcament del carrer de La Pau 50.
6. Modificació ordenança fiscal número 31 estacionament zona blava.
7. Modificació reglament escola bressol municipal.
8. Moció per a la devolució a les famílies per taxa servei
Manteniment clavegueram. (PSC i GiU).
9. Moció sobre el preu públic per a l’estacionament de vehicles a
l’aparcament públic.(GiU).
10. Moció per a la modificació dels preus de lloguer establerts a
l’habitatge protegit municipal. (PSC).
11. Moció sobre el cost del manteniment i del consum elèctric de
l’enllumenat públic de l’Avinguda dels Pins i de la Carretera Sant
Andreu. (GiU)
12. Moció sobre la identificació correcta de la documentació
a la web municipal. (GiU).
13. Precs i preguntes."

COLABORA CON GIU, TRABAJA POR TU FUTURO

En GIU somos conscientes de la necesidad de conseguir unir a todas aquellas personas que tienen inquietudes, propuestas e ilusiones por y para Corbera.

Son muchas las preguntas sin respuesta que surgen diariamente y no siempre tenemos las soluciones inmediatas, pero desde el Grup Independent d´Urbanitzacions, intentamos, entre todos, dar salida a nuestro futuro, que pasa inexorablemente por mejorar nuestro entorno y calidad de vida, por mejorar nuestro municipio.

Las personas que formamos GIU, estamos convencidos de que podemos y debemos participar de nuestro futuro, no queremos que otros decidan sin contar con nosotros.

No esperes que decidan por ti, colabora con nosotros, estamos seguros de que, con tus aportaciones, las de todos, conseguiremos lo mejor para Corbera.

Som poble, som GIU

dijous

Per la boca mor el peix

Quanta més boca més s'empassa.
En què va quedar allò del compliment de la llei, "els pressupost s'ha d'aprovar abans del 31 de desembre"
El que és cert és que, "en boca tancada no entren mosques"