dilluns

El Ple Municipal


El ple municipal del dia 27/5/08. .
Entre els punt a tractar, està la denegació de l'Ajuntament a les al·legacions presentades per GIU als pressupostos generals del 2008.

Una vegada mes l'Equip de Govern mostra la seva prepotència al denegar les al·legacions presentades per GIU, PSC, el C.F. Corbera i la Junta de Ca N´Armengol, cal destacar tambè que les nostres al·legacions han estat denegades sense una base jurídica ni ètica i demostren clarament la falta d'interès d'aquest Ajuntament pels ciutadans del municipi (visquin a on visquin), malgrat que vagin dient tot el contrari.

Llegir Punt per Punt
DESMANTELLADA L'ÀREA D'URBANITZACIONS

URBACOR i CiU, sota la tutela d'ERC han tornat, un cop més, a desmantellar l'Àrea d'Urbanitzacions, segurament amb l'argument que d'aquesta manera podran gestionar millor els recursos, però la realitat és que aquesta era l'única eina de la que disposàvem les urbanitzacions per millorar la nostra situació i ara ens trobem de sobte amb el fet de que l'han integrat dins dels Serveis Tècnics.
Aquest fet ens dona una idea de l'interès de l'actual Equip de Govern envers les urbanitzacions, no hi ha partides previstes als pressupostos, no hi ha diners per realitzar ni el més mínim manteniment i la veritat és que algunes urbanitzacions es troben en una situació molt precària.
Davant de tot això, queda clar que URBACOR és només un company de comparsa dins de l'Ajuntament. Després de totes les promeses electorals incomplertes, després de tantes paraules buides, creiem que només per dignitat hauria de presentar la seva dimissió i passar directament a l'oposició. Evidentment no ho farà ja que s'aferra a la seva "posició" per arribar a fi de mes...

dimarts


PRESENTADA L´AMPLIACIÓ DE LA

IMPUGNACIÓ AL PRESSUPOST MUNICIPAL


Il·lustríssim Senyor

En ANDRÉS PALACIOS, en la seva qualitat de Regidor del Grup Independent d’Urbanitzacions a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat

EXPOSA

En la seva condició de membre del Consistori va intervenir així com va votar en contra dels acords plenaris en la sessió celebrada el 15 d’abril de 2.008, d’aprovació inicial del Pressupost General i plantilla personal per a l’exercici 2.008.

Dintre del termini per a la impugnació de dits acords i conseqüents Pressupostos, va procedir a recórrer els primers i impugnar el Pressupost General i plantilla personal pel 2008, mitjançant instància de data 29/4/08 i número de registre d’entrada 2008/4863.

Amb la present demana la incorporació i ampliació de la mateixa amb els presents punts:

Resulten d’aplicació els següents,

FEU CLIK MOTIUS