dimarts

AL-LEGACIO contractació del servei públic de regulació i control de l’estacionament a les vies publiques, servei de control i vigilància 1 de l’aparc

El Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en sessió celebrada el 10 de novembre de 2009, va aprovar inicialment el punt cinquè d’incoació de expedient de contractació del servei públic de regulació i control de l’estacionament a les vies publiques, servei de control i vigilància 1 de l’aparcament del carrer de la Pau 50, en règim de concessió administrativa i aprovació reglament regulador

Un cop analitzat, presentem les següents

AL-LEGACIO REGLAMENT REGULADOR DE ZONES D’ESTACIONAMENT LIMITAT

El Grup Independent d’Urbanitzacions, vol continuar amb una actitud constructiva que permeti mostrar el compromís que com a partit polític tenim amb tota la ciutadania de Corbera de Llobregat, i per això plantegem propostes en tots aquells temes, que per la seva importància entenem, cal desenvolupar al marge d'ideologies partidistes. La col·laboració de GIU es demostra a cada proposta que s’eleva al ple, però també som molt crítics en els temes que considerem no s’ajusten als interessos de tota la ciutadania.

Per aquest motiu, considerem necessari realitzar una al·legació a quasi la totalitat del text del reglament proposat per l’Equip de Govern, ja que hem trobat a faltar aspectes molt importants que no es troben inclosos en la proposta de reglament. Per a facilitar la comprensió de la proposta del nou redactat i donada la dificultat tècnica d’incloure una a una totes les propostes, des del Grup Independent d’Urbanitzacions hem preferit lliurar-vos un nou document amb totes les propostes de canvis al reglament regulador de zones d’estacionament limitat.

MOCIO ESTACIONAMENT COMERÇOS

Amb la finalitat de potenciar el comerç i un cop analitzada l’Ordenança de Convivència i Civisme, així com l’ordenança Fiscals la qual regula a l’annex PREU PÚBLIC PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN L’APARCAMENT PÚBLIC, el tipus i el cost dels vals d’aparcament a la zona blava pels comerços així com durant campanyes especials.

- La creació de la “targeta d’aparcament comercial”, la qual identificarà el comerç, la persona titular i l’horari d’obertura de l’establiment i permetrà estacionar a les zones blaves o a la planta -3 de l’aparcament del C/ de la Pau, n. 50,

divendres

Ajuts per a 36 municipis

El conseller del DPTOP, Joaquim Nadal, ha resolt avui la primera convocatòria de la Llei de millora d’urbanitzacions amb dèficits. Les subvencions es destinaran a finançar la redacció dels Programes per a regularitzar la situació urbanística de les urbanitzacions, redactar els projectes que han de permetre completar-ne les obres o proveir-les de serveis.

Can Canonge

Corbera de Llobregat

Baix Llobregat

300.000

Així, el conseller Nadal ha resolt avui, d’acord amb la proposta feta per la Comissió d’avaluació del Fons per a la regularització d’urbanitzacions, atorgar 9,9 MEUR a 36 municipis per a redactar els Plans d’adequació d’altres tantes urbanitzacions.

dimecres

Un govern de poques llums


Es veia venir, ens quedaríem a les fosques, i no per manca de previsió, en aquesta ocasió ha estat per falta de llums. De la foscor dels temps, a les tenebres del camp de futbol, el va seguir Can Rigol amb els llums a mitges i després la falta de llums a Can Coll, i per tornar a la foscor completa, tenim el camí escolar.

L’Equip de Govern va intentar posar “llums” al Nadal de Corbera, però llevat de "quatre" Bones Festes, que ja estan mig foses, en alguna urbanització i “tres” esclats de color al nucli urbà, haurem de desitjar que passi l'estrella d'Orient perquè els il·lumini una mica.
Govern amb “poques llums”, o estrella errant!

PRESENTADA UNA NOVA MOCIÓ

Rosa Boladeras Serraviñals, en nom dels regidors i regidores del Grup Municipal Socialista, i José Antonio Andrés Palacios, regidor del Grup Independent d’Urbanitzacions presenten la següent MOCIÓ per a ser debatuda i votada en el proper Ple se celebri.

MOCIÓ PER A LA DEVOLUCIÓ A LES FAMÍLIES DELS 117.680,82 EUROS RECAPTATS EN CONCEPTE DE TAXA PER AL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM

El Govern impulsa els treballs de millora de la BV-2421 entre Cervelló i Corbera de Llobregat

El Govern ha impulsat, aquest dimecres, les obres de millora de la BV-2421 entre Cervelló i Corbera de Llobregat, amb l'aprovació de l'ocupació dels béns i drets afectats per aquesta actuació. Les obres permetran renovar el ferm en un tram de cinc quilòmetres i facilitaran l'accés al polígon de Can Mascaró, a la Palma de Cervelló. Els treballs, que suposen una inversió d'1,3 milions, s'iniciaran el primer trimestre del 2010 i s'allargaran durant quatre mesos. La BV-2421 forma part dels traspassos que van acordar el Govern i la Diputació de Barcelona l’any passat.

Reforçament del ferm a la BV-2421 entre Cervelló i Corbera 1,3 MEUR

Una altra de les obres previstes a la xarxa viària de l’Àmbit Metropolità és la millora de la carretera BV-2421, via forma que part del conjunt de traspassos que van formalitzar la Generalitat i la Diputació de Barcelona l’any passat.

El DPTOP ha impulsat una actuació que inclourà com a principal millora el reforçament del ferm de la carretera, que registra un trànsit força intens, en un tram de cinc quilòmetres. Paral·lelament, s’ha previst la millora de la intersecció d’accés al polígon industrial de Can Mascaró, amb l’objetiu d’afavorir la seguretat viària.

El tram on es millorarà el ferm s’inicia a continuació de la trama urbana de Corbera de Llobregat, travessa el nucli urbà de la Palma de Cervelló i finalitza al terme de Cervelló, a la rotonda de l’enllaç amb la B-24. Els treballs consistiran en la renovació del paviment, la millora del drenatge, la senyalització i l’abalisament. Així mateix, es preveu la col·locació d’elements de protecció per als motoristes.

La millora de l’accés al polígon de Can Mascaró comportarà la formació d’un tercer carril central per a facilitar els girs a l’esquerra amb unes millors condicions de seguretat. El tram on s’actuarà tindrà uns 300 metres de longitud i el nou carril tindrà 3,5 metres d’amplada.

Les obres es liciten per un import d’1,3 MEUR. Es preveu que s’adjudiquin durant la tardor i comencin durant el segon trimestre de 2010. El termini d’execució dels treballs serà de 4 mesos.