dimecres

Presentació del projecte ESE d’enllumenat públic del municipi de Corbera


L’ajuntament de Corbera de Llobregat anuncia la propera licitació de la millora i manteniment del seu enllumenat públic mitjançant una empresa de serveis energètics.

En una presentació adreçada a les empreses del sector que va tenir lloc el passat dia 5 de juny, el regidor Andrés Palacios, acompanyat de l’enginyer municipal, Raul de Miguel, i d’Òscar Sánchez com a representant d’ICAEN i Francesc de Sárraga de la Diputació de Barcelona, va informar que el proper 10 de juliol està previst que l’ajuntament aprovi la licitació de la millora i manteniment del seu enllumenat públic mitjançant una empresa de serveis energètics. L’ajuntament ha realitzat aquest anunci per facilitar la màxima concurrència d’empreses a aquesta licitació, ja que el termini de presentació d’ofertes coincidirà amb el període estival.

Corbera de Llobregat, amb 15.000 habitants i 5.000 punts de llum, calcula que amb aquest projecte podrà estalviar fins 800.000 kwh i 45.000 euros anuals, cosa que representarà per a l’ajuntament un 40% de reducció del consum elèctric i un 10% de reducció de la despesa del enllumenat públic del municipi. La inversió prevista es troba al voltant dels 920.000 euros i la durada del contracte de fins a 15 anys.

La voluntat de l’ajuntament es poder adjudicar durant aquest any 2012 per a que el nou contracte entri en vigor el dia 1 de gener de 2013, disposant l’empresa guanyadora d’un màxim de 8 mesos per implantar les inversions en eficiència a l’enllumenat.

Es preveu que aquest contracte sigui un dels més importants en volum de les seves característiques dels licitats fins al moment a Catalunya, i entre les seves novetats destaca la valoració que es farà d’aquelles ofertes presentades que representin un major estalvi energètic, que complementa la valoració que es venia fent fins ara en aquest plecs respecte a l’estalvi econòmic.

Aquest projecte ha rebut el suport tècnic del programa ELENA de la Diputació de Barcelona i es podrà acollir també al programa 2000ESE que gestiona ICAEN.