dissabte

ULTIMA HORA


Ens costa creure-ho, i encara ho posem en cuarentana, malgrat l'afirmació dels forestals.


Aquest Ajuntament, encapçalat per un alcalde que en multidud d'ocasions ha acusat al propi consistori de delictes ecologics no hi pot haver comès tan greu error.

És de suposar que els projectes han de comptar amb tots els permisos, i els seus corresponents estudis d'impacte ambiental, paisatgístic i quants li corresponguin.

Ens costa de creure, però, fent memòria, també va dir que tenia els permisos d'ocupació, per al dipòsit de terres de les obres de Can Coll, a la riera, a l'alçada de Can Deu, i no era cert.

Els forestals han ordenat la paralització de les obres del Camí Escolar, a causa de la manca de permisos per part de la Generalitat, per a realitzar l'obertura del mateix

divendres

ENTRE LA LEGALITAT I L’ÈTICA

No és la primera vegada ni serà la última, que la Regidora d'Hisenda, ens recorda l'important esforç i sacrifici que els ha suposat no apujar-se l'IPC als sous que perceben, degut a la dolenta situació econòmica del nostre Ajuntament...

Tal abnegació, seria digna de ser lloada sinó fos pels importants emoluments que s'han atribuït, la qual cosa ridiculitza el gest fins a rebaixar-lo a la categoria d’insult.

És de suposar que després d’aquesta magnànima generositat, el fet que algun membre de l’Equip de Govern “aparqui en la zona blava amb l'acreditació de regidor sense obtenir el preceptiu tiquet d’aparcament”, és degut a un error de competències, i no al paupèrrim salari que percep.

El Decret 993/09, s’ha d’entendre com a lícit, i com a tal el llavors regidor Josep Canals Molina, (degut al seu escàs sou, sense pujada de l’IPC...) va sol·licitar l'abonament dels tiquets d'aparcament per un import total de 16,86 €, segurament aquestes despeses es van produir en la seva infatigable tasca de buscar recursos econòmics per al nostre municipi.

Tot molt legal, encara que la legalitat i l'ètica, malgrat ser paral·leles puguin haver optat per agafar una bifurcació.


diumenge

PER LA PARTICIPACIO CIUTADANA

Aquest dissabte 18 de juliol hem assistit a un dels mes grans esdeveniments que la democràcia ens atorga, la manifestació, la qual reflexa la llibertat d'expressió dels ciutadans.

Els veïns de Corbera han donat mostres del seu descontentament amb la gestió de l'Equip de Govern d’una manera pacífica i democràtica, no valorarem els eslògans ni la utilització d'icones, ja que dintre de la llibertat resideix també la valoració que cadascú desitgi atribuir-la, però si que vam subscriure el lema de la manifestació: “...PER LA PARTICIPACION CIUTADANA”.

Des de GIU volem felicitar tots els assistents i a la ciutadania en general pel seu comportament abans, durant i desprès de la manifestació, i desmentir d'aquesta manera les opinions d’algunes persones que al·legaven que els manifestants volien “xafar” la Festa Major als corberencs.


dijous

DISSABTE, 18 DE JULIOL A LES 19 HORES TOTS A L’AJUNTAMENT!

Us informem que desprès de la nefasta actuació de l’Equip de Govern al ple del passat dia 14, amb l’actitud repressora mostrada abans i durant el ple al intentar coartar el dret de paraula als veïns de les urbanitzacions i als regidors de l’oposició, creiem més que mai que tenim motius més que suficients per considerar que l’assistència a la manifestació d'aquest dissabte 18 de juliol és important.
Per tant us convidem a assistir a la manifestació en defensa dels drets de tots els ciutadans de Corbera de Llobregat.

DISSABTE, 18 DE JULIOL A LES 19 HORES VINE A LA MANIFESTACIÓ!

Andrés Palacios

dimecres

PLE MUNICIPAL 14/7/09

És difícil explicar el ple d'ahir, era el primer del nou Alcalde i la seva estrena va ser “memorable”, durant la Comissió Assessora ja va manifestar la seva voluntat que els plens fossin més àgils i més curts, perquè fins ara només aconseguien “avorrir els ciutadans”. I el que en un principi havia de ser un debat amè, en alguns moments, es va convertir per part del senyor Alcalde en un escenari per mostrar el seu treball, el mateix que ens impedia insistir en els temes plantejats, aprofitava la seva posició com a President del Ple, per tancar els punts amb una oratòria molt extensa, delectant-se àmpliament quan ho creia convenient per tal de justificar les seves decisions polítiques.

A més en el ple vam poder observar formes que si no il·legals, per complir estrictament el Reglament Orgànic Municipal (ROM), si van ser en alguns moments succintament estrictes, ratllant precisament allò que ell sempre havia criticat: la censura.

Intentar que els representants dels ciutadans no puguin debatre àmpliament i replicar els arguments dels membres de l'Equip de Govern podríem, amb un gran esforç de voluntat, entendre'l dins les regles del debat polític, però voler limitar l'expressió o la paraula als ciutadans, que en el seu dret de manifestació desitjaven fer arribar als representants municipals les seves reivindicacions i malestar amb l'actitud de l'Equip de Govern, no té més justificació política que impedir que es conegui el desengany d'aquests ciutadans amb l'actitud adoptada pel seu Ajuntament.


Ahir durant el Ple vam comprovar que pel senyor Canals, una cosa és reclamar des de l'oposició i una altra ben diferent és complir des del Govern.


El respecte és l'excel·lència de la humilitat i comença amb tu.


El respecte es guanya, no s'hereta.

MOCIO PER REBUIG A LAS NOVES INCENERADORES

NOVA MOCIO A FAVOR DE LA PROPOSTA DE ECOLOGISTES EN ACCIO, DEPANA Y GREENPEACE

RECTIFICACIÓ PER PETICIO “PARTICULAR”

Aquesta nit, durant la Comissió de Govern, la senyora Mari Carmen Ortega, Regidora d’Urbanitzacions (URBACOR), m'ha fet saber el seu malestar sobre l'article de Can Llopard publicat al nostre blog, concretament pel seu títol, "CAN LLOPARD CLAUSURAT", perquè ella manifesta no haver-lo clausurat i m'ha demanat una rectificació, recordant la conversa que vam mantenir durant la Nit de l'Esport, el passat dia 27.6.09, a la qual atentament m'informava que els motius per a la denegació d'actes al local de la urbanització eren perquè aquest no reunia les condicions necessàries i que el conveni amb la AA.VV. ja havia caducat i s'havia de tornar a negociar i renovar-lo, a més estava revisant les activitats en els espais de les urbanitzacions, per exemple a la piscina de Bon Repòs, en aquesta punt li vaig fer l'observació de que ho comprovés doncs segons el meu criteri aquesta és privada, al que va respondre que per realitzar aquests actes s’havia de tenir llicència d'activitats. Jo naturalment, m'he compromès a verificar que la informació de la nostra web fos verídica i en cas de no ser així, rectificar-la i demanar disculpes.


Dit i fet, si errar és d'humans, rectificar ho és de savis, i posats a la tasca observo: en primer lloc, l'article va ser publicat a la web el dia 26.6.09, és a dir un dia abans de la nostra conversa. En segon lloc, el mateix conté una errada de concepte en el títol, per ser més aclaridora, on diu "CAN LLOPARD CLAUSURAT", hauria de dir "EL LOCAL DE CAN LLOPARD TANCAT PER ORDRE MUNICIPAL".

I quan diem "No entrarem a valorar els motius que l'han portat a prendre aquesta decisió" hauríem d'haver estat més explícits, donant una explicació dels motius adduïts (falta de seguretat i caducitat del conveni) i entrar a valorar els mateixos, no es pot tancar un local argumentant manca de seguretat, doncs això té solució i és l'Ajuntament qui ha de vigilar què es compleixin les normes, però no tancant el local, sinó donant als veïns la opció de corregir els defectes detectats, i en relació a l'argument de la caducitat del conveni creiem que hi ha hagut temps suficient per renovar-lo i encara es pot renovar sense la necessitat de tancar-lo.

Desitjo que aquest aclariment satisfaci el malestar de la Regidora d'Urbanitzacions i de la petició explicita de rectificar l’article que em va fer el senyor Alcalde.

El local de Can Llopard no es troba "clausurat", es troba "TANCAT".

Atentament,
Andrés Palacios